Kotitalous työn teettäjänä

Verohallinto on päivitetyn ohjeen kotitaloustöiden osalta 3.1.2024. Ohjeessa käsitellään yksityishenkilön ja kuolinpesän (kotitalouden) verotukseen liittyviä velvoitteita silloin, kun kotitalous teettää työtä joko palkkaamalla työntekijän työsuhteeseen tai ostamalla palvelun yritykseltä tai yrittäjältä. Ohjeessa on lyhyesti tuotu esiin myös kotitaloustyönantajan lakisääteisiä velvoitteita työntekijöiden vakuuttamisesta ja tietojen tulorekisteriin ilmoittamisesta. Ohjeessa ei käsitellä suorituksen saajan verotusta.

Suorituksen saajan tuloverotusta on käsitelty yleisesti esimerkiksi Verohallinnon lomakkeen 50A täyttöohjeessa Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset. Ohjeessa ei käsitellä myöskään ulkomailta Suomeen töihin tuleviin henkilöihin (esimerkiksi au pair -työntekijöihin) liittyviä velvoitteita eikä myöskään velvoitteita, jotka liittyvät ulkomaisille yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille maksettuihin suorituksiin. Näitä kansainvälisiä tilanteita on käsitelty tarkemmin Verohallinnon ohjeissa

Ohjetta ja sen rakennetta on vähäiseltä osin selkeytetty. Ohjeen jatkuvan päivitystarpeen vähentämiseksi ohjeesta on lisäksi poistettu sairausvakuutusmaksuun ja sosiaalivakuuttamiseen liittyvät yksityiskohtaiset maksuprosentit ja -rajat korvaten ne viittauksilla Verohallinnon muihin ohjeisiin tai asianomaisten tahojen omille internet-sivuille.

Lisätietoja: Verohallinto