Myyntilaskut ja myyntireskontra

Myyntireskontra puolestaan käsittää kaikki organisaation myyntilaskuihin ja asiakkaiden maksuihin liittyvät prosessit. Tärkeimpänä osana myyntireskontraa on laskutus eli myyntilaskujen luominen ja niiden toimittaminen asiakkaille sovittujen ehtojen ja aikataulujen mukaisesti.

Fivaldin myyntilaskut voidaan lähettää verkkolaskuina eri tahoille kaikkiin sitä tukeviin pankkeihin ja niihin kytkeytyneisiin operaattoreihin. Laskut voidaan lähettää myös verkkolaskuina, tulostuspalvelun kautta tai halutessa postitse tai sähköpostilla. Myyntiosiossa on raportointi- ja saatavien seurantaominaisuudet.

Myyntireskontrassa seurataan laskutettuja summia ja varmistetaan, että asiakkaat suorittavat maksunsa ajallaan.

Tarvittaessa hoidamme myös maksuvalvontaa, maksusuunnitelmien neuvottelua ja viivästyskorkojen laskemista sekä siirrämme tarvittaessa saatavat perintään. Tavoitteena on varmistaa, että asiakas saa maksut palveluista tai tuotteista ajallaan ja että asiakassuhteet pysyvät hyvinä.

Sähköinen myyntireskontrajärjestelmä automatisoi laskutusprosessin, helpottaa maksujen seurantaa ja parantaa asiakastietojen hallintaa. Tämä tehostaa myyntireskontran toimintaa, vähentää manuaalista työtä ja mahdollistaa reaaliaikaisen näkymän avoimiin laskuihin ja maksuihin.

Pyydä tarjous myyntireskontran hoidosta