Kiinteistöjen kirjanpitopalvelut

Hoidamme asuntoyhtiöiden, säätiöiden, asunto-osuuskuntien ja kiinteistöyhtiöiden kiinteistökirjanpitotehtävät. Keskitymme huolellisesti kiinteistöjen taloudelliseen hallintaan ja raportointiin ja raportoimme tarvittavista taloudellisista tapahtumista, kuten vuokrauksista, kustannuksista, tuloista ja investoinneista ym. asiakasta säännöllisesti.

Kiinteistökirjanpito sisältää:

Kirjanpitotehtävät

Kiinteistökirjanpitoa on pidettävä huolellisesti, jotta yritys tai omistaja voi seurata kiinteistöjen taloudellista suorituskykyä, tehdä informoituja päätöksiä ja täyttää lain mukaiset velvoitteensa. Prosessimme auttaa kiinteistön omistajaa varmistamaan, että osakkaat, vuokralaiset ym. sidosryhmät maksavat vuokransa ja vastikkeensa oikein ja että kiinteistöinvestoinnit tuottavat odotetun tuoton.

Hoidamme kattavasti asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöosakeyhtiöiden ja keskinäisten yhtiöiden kirjanpitopalvelut ja laadimme informatiiviset tilinpäätökset liitetietoineen ja tase-erittelyineen. Laadimme myös vastikejälkilaskelmat ja muut tarvittavat jälkilaskelmat kiinteistön rahoitusaseman selvittämiseksi sekä laskemme lainaosuuslaskelmat / hankeosuuslaskelmat taloyhtiöille.

Vuokraustapahtumat

Kirjaamme kaikki vuokraukseen liittyvät tiedot kotisivujärjestelmään, kuten vuokralaiset, vuokrasopimukset, vuokranmaksut ja mahdolliset maksamattomat vuokrat / raportit.

Laadimme kuukausitasoiset raportit asiakkaillemme ja tuotamme aineistot kotisivuille, joita asiakas voi seurata halutessaan suoraan puhelimensa välityksellä.

Pyydä tarjous kirjanpidosta