Ajankohtaista

Verohallinnon päivitetty ohje: Vuokratulojen verotus

Uudessa ohjeessa kerrotaan luonnollisen henkilön vuokratulojen ja niihin kohdistuvien vähennysten verotuksesta. Ohjeen lukuun 3.1 on lisätty tekstiä vähennyksen ajankohdasta, kun vuokralla olevan asunnon remontti rahoitetaan rahoitussopimuksella. Lukuun 3.7.5 on lisätty tekstiä saadun verovapaan avustuksen vaikutuksesta remonttikulujen vähennysoikeuteen. Lukuun 3.8 on lisätty ohjausta vastikkeiden vähennyskelpoisuudesta, kun uuden asunnon myyvä rakennusyhtiö maksaa vastikkeita ostajan puolesta. Samaan lukuun […]

Kotitalous työn teettäjänä

Verohallinto on päivitetyn ohjeen kotitaloustöiden osalta 3.1.2024. Ohjeessa käsitellään yksityishenkilön ja kuolinpesän (kotitalouden) verotukseen liittyviä velvoitteita silloin, kun kotitalous teettää työtä joko palkkaamalla työntekijän työsuhteeseen tai ostamalla palvelun yritykseltä tai yrittäjältä. Ohjeessa on lyhyesti tuotu esiin myös kotitaloustyönantajan lakisääteisiä velvoitteita työntekijöiden vakuuttamisesta ja tietojen tulorekisteriin ilmoittamisesta. Ohjeessa ei käsitellä suorituksen saajan verotusta. Suorituksen saajan tuloverotusta […]