Category Archives: Yleinen

KHO on julkaissut käyttöomaisuusosakkaisiin liittyviä uusia veroratkaisuja

Korkein hallinto-oikeus on linjannut käyttöomaisuusosakkeen verotusasiaa kolmessa eri ratkaisuissa maaliskuussa 2024. KHO:2024:43 26.3.2024 — Elinkeinotulon verotus — Tulon veronalaisuus — Käyttöomaisuusosake — Pörssiyhtiön osake — Suurin osakkeenomistaja — Strateginen sijoitus — Omistusaika KHO:2024:42 26.3.2024 — Elinkeinotulon verotus — Tulon veronalaisuus — Käyttöomaisuusosake — Holdingyhtiö — Tytäryhtiö — Osakevaihdolla muodostettu konsernisuhde — Osakkeenomistajiensa sijoituksia hallinnoiva emoyhtiö […]

Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Tässä ohjeessa käsitellään hallintoelimen jäsenyydestä ja toimitusjohtajan tehtävästä maksetun palkkion sekä eräiden muiden henkilökohtaisten palkkioiden verokohtelua. Ohjeessa käsitellään erityisesti osakeyhtiön ja muun yhteisön hallituksen ja muun hallintoelimen jäsenyydestä sekä toimitusjohtajan tehtävästä maksetun palkkion verokohtelua. Ohjeessa käsitellään lisäksi yhtiökokouksen puheenjohtajan, selvitysmiehen ja isännöitsijän palkkion verokohtelua. Ohjeen lukuja 2.1 (Hallituksen jäsenen palkkio), 11 (Vakuutusmaksut), 12.3 (Verosopimusten vaikutus […]

KILA Tase-erän tai omaa pääomaa koskevan liitetiedon varustamisesta negatiivisella etumerkillä kirjanpito-ohjelman teknisen ominaisuuden vuoksi

Kila on lausunut tase-erän ja omaa pääomaa koskevan liitetiedon osalta seuraavaa: 27.2.2024 Numero 2058. 1. Hakemus Hakija (- -) esittää asiasta muun muassa seuraavaa: Suomessa usealla, arviolta ainakin sadoilla, ellei tuhansilla, asunto-osakeyhtiöillä on käytössä kirjanpitojärjestelmä, josta isännöintitoimisto tulostaa tilinpäätöksen tilinpäätöstä laadittaessa. Kirjanpitojärjestelmä esittää taseen vastattavaa puolen erät negatiivisina (silloin kun ne ovat tosiasiassa positiivisia) ja […]

Verohallinnon päivitetty ohje: Vuokratulojen verotus

Uudessa ohjeessa kerrotaan luonnollisen henkilön vuokratulojen ja niihin kohdistuvien vähennysten verotuksesta. Ohjeen lukuun 3.1 on lisätty tekstiä vähennyksen ajankohdasta, kun vuokralla olevan asunnon remontti rahoitetaan rahoitussopimuksella. Lukuun 3.7.5 on lisätty tekstiä saadun verovapaan avustuksen vaikutuksesta remonttikulujen vähennysoikeuteen. Lukuun 3.8 on lisätty ohjausta vastikkeiden vähennyskelpoisuudesta, kun uuden asunnon myyvä rakennusyhtiö maksaa vastikkeita ostajan puolesta. Samaan lukuun […]

Kotitalous työn teettäjänä

Verohallinto on päivitetyn ohjeen kotitaloustöiden osalta 3.1.2024. Ohjeessa käsitellään yksityishenkilön ja kuolinpesän (kotitalouden) verotukseen liittyviä velvoitteita silloin, kun kotitalous teettää työtä joko palkkaamalla työntekijän työsuhteeseen tai ostamalla palvelun yritykseltä tai yrittäjältä. Ohjeessa on lyhyesti tuotu esiin myös kotitaloustyönantajan lakisääteisiä velvoitteita työntekijöiden vakuuttamisesta ja tietojen tulorekisteriin ilmoittamisesta. Ohjeessa ei käsitellä suorituksen saajan verotusta. Suorituksen saajan tuloverotusta […]