Ostoreskontran hoito

Ostoreskontran hoito kuuluu olennaisena osana taloushallintopalveluihimme ja se kattaa kaikki organisaation maksuliikenteeseen liittyvät asiat. Tärkeimpänä osana on laskujen vastaanottaminen, tarkistaminen ja käsittely. Tämä sisältää mm. laskujen kirjaamisen, niiden tietojen tarkistamisen (kuten hinta, määrä, ja sopimuksen mukaisuus), hyväksynnän saamisen jälkeen maksun suorittamisen.

Sähköinen ostoreskontrajärjestelmä helpottaa tätä prosessia merkittävästi. Se mahdollistaa laskujen vastaanoton sähköisesti, automatisoidut tarkistukset, sähköisen hyväksynnän ja maksujen hallinnan. Sähköinen järjestelmä parantaa tehokkuutta, vähentää virheitä ja lyhentää käsittelyaikoja. Toimittajat toimittavat laskut meille suoraan verkkolaskuina tai skannauspalvelun kautta.

Ostolaskuja voidaan  kirjata myös manuaalisesti ja liittää skannattu kopio laskusta liitteeksi (mikäli sähköinen järjestelmä ei onnistu asiakkaalla). Kirjanpitäjämme tarkistavat tiliöinnit ja tekevät tarpeen vaatiessa muutoksia tiliöinteihin.  Kustannuspaikka ym. merkinnät tehdään asiakkaan toimesta ja ohjeistamme ohjelman käytössä.

Ostolaskut kierrätetään sähköisen hyväksymisprosessin kautta ja laskun ensimmäinen käsittelijä voi valita kenelle lasku lähetetään hyväksytettäväksi. Maksun suorittaa sovittu henkilö/tilitoimisto.

Ostoreskontran hallinnassa seurataan usein myös velkoja ja näin varmistetaan ajoissa tapahtuvat maksut. Tarvittaessa neuvottelemme maksuehdoista ja näin varmistetaan hyvät suhteet toimittajiin. Ostoreskontran tehokas hoito on tärkeää organisaation taloudellisen suorituskyvyn ja toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi.

Pyydä tarjous ostoreskontran hoidosta