Yrityksen kirjanpitopalvelut

Talousarvo Oy tarjoaa pk-yrityksille kattavasti kirjanpitopalveluja, joilla autetaan yrityksiä hoitamaan taloushallintoaan. Näihin palveluihin sisältyy eri tehtäviä yrityksen kirjanpitoon, verotukseen ja taloudelliseen raportointiin liittyen.

Tässä on mainittu kirjanpitopalveluihin liittyviä tehtäviä:

Kirjanpito

Kirjanpitoon kuuluu huolellinen tilitapahtumien kirjaaminen päiväkirjaan ja sekä informatiivinen pääkirjanpidon ylläpito.

Laadimme tilinpäätökset, joihin sisältyvät lainmukaiset tase, tuloslaskelma, liitetietoineen ja tase-erittelyineen ja tarvittaessa rahoitus / jälkilaskelmat.

Arvonlisäveron (ALV) käsittely

  • ALV-kirjanpito ja -raportointi
  • ALV-palautusten käsittely

Palkanlaskenta:

  • Palkkojen ja sosiaaliturvamaksujen laskeminen
  • Palkkakirjanpito ja ilmoitukset viranomaisille (esim. tulorekisteri)

Verotusasiat:

Verotuksellisten velvoitteiden noudattaminen, verotusilmoitusten laadinta, veroneuvonta ja suunnittelu.

Raportointi ja neuvonta

  • Sovittu kuukausi- ja vuosiraportointi.
  • Talousanalyysit ja budjetointi.
  • Taloudellinen neuvonta ja suunnittelu.
  • Strateginen talousjohtaminen.
  • Yrityksen perustaminen ja lakiasioiden neuvonta kustannustehokkaasti.
  • Uuden yrityksen kirjanpitoon liittyvät asiat.

Yritykset voivat esim. ulkoistaa meille kaikki kirjanpito/taloushallintopalvelut tai pitää halutessaan osan toimistaan itsenäisesti. Ulkoistaminen on hyödyllistä erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat keskittyä ydinliiketoimintaansa ilman kirjanpidon hallinnan päivittäistä huolta.

Yrittäjälle on tärkeää valita luotettava ja pätevä kirjanpitopalveluntarjoaja varmistaaksesi, että yrityksesi talousasiat hoidetaan asianmukaisesti ja lakien mukaisesti.

Pyydä tarjous kirjanpidosta