Palkkahallinto

Palkkahallinto on prosessi, joka kattaa kaikki organisaation työntekijöiden palkkaan ja palkkioihin liittyvät tarvittavat tehtävät. Tähän kuuluu palkkojen laskeminen, verotusasiat, palkanmaksu, lakisääteisten maksujen, kuten sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusten, hallinta sekä palkkaan liittyvien tietojen raportointi.

Asiakkaan yhteyshenkilö toimittaa palkan / palkkion laskentaan liittyvän aineiston hyvissä ajoin ennen palkanmaksupäivää. Palkanlaskija suorittaa laskennan. Saatuaan asiakkaan hyväksynnän, palkkojen maksatus hoidetaan suorasiirtona ohjelmistosta. Palkkalaskelmat toimitetaan palkansaajille. Palkanlaskija laatii kausiveroilmoituksen työnantajasuoritusten osalta verohallintoon ja tulorekisteriin.

Palkkahallinnon tehtävät voivat vaihdella organisaation tarpeiden mukaan. Palvelu voi sisältää myös työsopimusten hallintaa, loma- ja sairausloma-asioiden käsittelyä, TES-asioita ja palkankorotusten seurantaa sekä tarvittavaa raportointia. Sähköinen palkkahallinnon järjestelmä helpottaa ja tehostaa näitä prosesseja.

Näin yrittäjä voi automatisoida palkkojen laskennan, tallentaa työntekijöiden tiedot turvallisesti ja auttaa noudattamaan työlainsäädäntöä sekä vähentää inhimillisten virheiden riskiä palkkahallinnossa.

Pyydä tarjous palkkahallinnon hoitamisesta