Tilinpäätöspalvelut

Tilinpäätöspakettimme sisältää seuraavat palvelut:

  • Tilinpäätösneuvottelu. Neuvottelussa käydään asiakkaan kanssa tarvittavat asiat lävitse (tai esim. kuukausipalaverissa) sekä tarvittavat tilinpäätöksen lisätyöt.
  • Tilinpäätöksen laatiminen. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä informatiiviset tase-erittelyt.

Tilinpäätöksen laadinta vaatii kirjanpidon ja taloudellisen dokumentaation analysointia, jotta voidaan varmistua siitä, että tilinpäätös antaa oikean kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta.

Tilinpäätöspalvelut sisältävät myös veroilmoitusten valmistelua, tilintarkastuksen järjestämiset (mikäli tarpeen) sekä viranomaisten ilmoituksien ja raporttien laatimiset.

Lisäksi voimme tarjota neuvoja ja suosituksia verosuunnittelun ja taloudellisen strategian suhteen. Tilinpäätöspalveluiden antaminen ammattilaisten hoidettavaksi on hyödyllistä yrityksille, jotka haluavat varmistua siitä, että niiden taloudelliset raportit ovat täsmällisiä, noudattavat lakia ja antavat oikean kuvan yrityksen tilanteesta.

Pyydä tarjous tilinpäätöspalveluista