Tag Archives: kirjanpitojärjestelmä

KILA Tase-erän tai omaa pääomaa koskevan liitetiedon varustamisesta negatiivisella etumerkillä kirjanpito-ohjelman teknisen ominaisuuden vuoksi

Kila on lausunut tase-erän ja omaa pääomaa koskevan liitetiedon osalta seuraavaa: 27.2.2024 Numero 2058. 1. Hakemus Hakija (- -) esittää asiasta muun muassa seuraavaa: Suomessa usealla, arviolta ainakin sadoilla, ellei tuhansilla, asunto-osakeyhtiöillä on käytössä kirjanpitojärjestelmä, josta isännöintitoimisto tulostaa tilinpäätöksen tilinpäätöstä laadittaessa. Kirjanpitojärjestelmä esittää taseen vastattavaa puolen erät negatiivisina (silloin kun ne ovat tosiasiassa positiivisia) ja […]