KHO on julkaissut käyttöomaisuusosakkaisiin liittyviä uusia veroratkaisuja

Korkein hallinto-oikeus on linjannut käyttöomaisuusosakkeen verotusasiaa kolmessa eri ratkaisuissa maaliskuussa 2024.

KHO:2024:43 26.3.2024 — Elinkeinotulon verotus — Tulon veronalaisuus — Käyttöomaisuusosake — Pörssiyhtiön osake — Suurin osakkeenomistaja — Strateginen sijoitus — Omistusaika

KHO:2024:42 26.3.2024 — Elinkeinotulon verotus — Tulon veronalaisuus — Käyttöomaisuusosake — Holdingyhtiö — Tytäryhtiö — Osakevaihdolla muodostettu konsernisuhde — Osakkeenomistajiensa sijoituksia hallinnoiva emoyhtiö

KHO:2024:41 26.3.2024 — Elinkeinotulon verotus — Tulon veronalaisuus — Käyttöomaisuusosake — Holdingyhtiö — Tytäryhtiö — Osakevaihdolla muodostettu konsernisuhde — Konsernin hallintopalveluja tuottava emoyhtiö

Lähde: Korkein hallinto-oikeus

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/ennakkopaatokset/2024.html#