Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Tässä ohjeessa käsitellään hallintoelimen jäsenyydestä ja toimitusjohtajan tehtävästä maksetun palkkion sekä eräiden muiden henkilökohtaisten palkkioiden verokohtelua. Ohjeessa käsitellään erityisesti osakeyhtiön ja muun yhteisön hallituksen ja muun hallintoelimen jäsenyydestä sekä toimitusjohtajan tehtävästä maksetun palkkion verokohtelua. Ohjeessa käsitellään lisäksi yhtiökokouksen puheenjohtajan, selvitysmiehen ja isännöitsijän palkkion verokohtelua. Ohjeen lukuja 2.1 (Hallituksen jäsenen palkkio), 11 (Vakuutusmaksut), 12.3 (Verosopimusten vaikutus palkkioiden verotukseen) ja 12.4 (Konserniyhtiöt eri valtioissa) on päivitetty. Lisäksi ohjeeseen on lisätty uusi luku 6 Säätiön toimitusjohtaja ja yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Alkuperäinen julkaisupäivä: 27.3.2024

Dnro VH/6269/00.01.00/2023, korvaa ohjeen VH/453/00.01.00/2022

Lähde: Verohallinto